فایل ورد ارائه چهارچوبي براي مديريت ذينفعان کليدي در اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري - نمونه موردي: محله شهيد خوب بخت تهران

لینک دانلود

 فایل ورد ارائه چهارچوبي براي مديريت ذينفعان کليدي در اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري - نمونه موردي: محله شهيد خوب بخت تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارائه چهارچوبي براي مديريت ذينفعان کليدي در اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري - نمونه موردي: محله شهيد خوب بخت تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه چهارچوبي براي مديريت ذينفعان کليدي در اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري - نمونه موردي: محله شهيد خوب بخت تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارائه چهارچوبي براي مديريت ذينفعان کليدي در اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري - نمونه موردي: محله شهيد خوب بخت تهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهری حوزه های متعدد و متنوعی را در بر می گیرد. این فرآیند شامل برنامه ریزی، تهیه طرح های نوسازی، امکان سنجی و میزان تحقق پذیری طرح ها، تملک و اجرای طرح های نوسازی می شود. وسعت بافتهای فرسوده شهری و محدودیتهای مالی، مدیریتی و اجرایی سازمان ها و نهادهای دخیل در امر نوسازی لزوم جهت گیری طرح های نوسازی را به سوی تدوین الگوهای مشارکتی در سطوح برنامه ریزی، طراحی و به ویژه اجرا اجتناب ناپذیر می نماید. عدم وجود الگوها و مکانیسم های روشن، تجارب عملی و نظری و همچنین حضور ساکنان به عنوان بعد اجتماعی مسأله، اجرای طرح های نوسازی را چند بعدی و متفاوت از سایر طرح های عمران شهری نموده است. تضمین دستیابی حداکثری به اهداف طرح های نوسازی در زمینه اجرا، لزوم طراحی مکانیسم صحیح مشارکت اجتماعی برای شناسایی و مدیریت ذینفعان طرحهای نوسازی را توجیه می نماید. در این مکانیسم جایگاه و نقش محوری- نظارتی ساکنان در ارتباط با سازمان ها، نهادها و مجموعه عوامل اجرایی طرح های نوسازی در زمینه های فنی، مالی، حقوقی و ... تعریف می شود. چند بعدی بودن عوامل مؤثر در موفقیت پروژه های نوسازی، لزوم توجه ویژه مدیران این نوع پروژه ها را به یک رویکرد تحلیلی علمی و جامع به ذینفعان نشان می دهد. در این مقاله سعی می شود با بررسی نمونه موردی طرح نوسازی محله شهید خوب بخت تهران، ضمن بیان الزامات تدوین مکانیسم مشارکت گروه های اجتماعی در اجرای طرح های نوسازی شهری، به ویژگیهای این مکانیسم در قالب نظام مدیریت ذینفعان پرداخته شود.

توضیحات بیشتر