فایل ورد بررسي فني - اقتصادي توليد انرژي الکتريکي بوسيله توربينه اي بادي کوچک در بخش خانگي در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فني - اقتصادي توليد انرژي الکتريکي بوسيله توربينه اي بادي کوچک در بخش خانگي در ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فني - اقتصادي توليد انرژي الکتريکي بوسيله توربينه اي بادي کوچک در بخش خانگي در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فني - اقتصادي توليد انرژي الکتريکي بوسيله توربينه اي بادي کوچک در بخش خانگي در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فني - اقتصادي توليد انرژي الکتريکي بوسيله توربينه اي بادي کوچک در بخش خانگي در ايران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي صنعت نيروگاههاي حرارتي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی تولید انرژی الکتریکی در بخش خانگی توسط توربین های بادی کوچک به همراه تحلیل فاکتورهای تأثیرگذار بر
روی هزینه واحد برق تولید شده می پردازد. در ابتدا یک منطقه از بین مناطقی که سهم بیشتری از پتانسیل انرژی باد کشور ایران
را دربر میگیرند، انتخاب شده و پارامترهای توزیع وایبول سرعت باد در آن منطقه برآورد شده است. برآورد این پارامترها بدلیل
اهمیتی که در تعیین فاکتور ظرفیت توربین و میزان انرژی الکتریکی خروجی کل از توربین دارند، بصورت دقیق انجام گرفته است.
طبق بررسیهای انجام گرفته در این مقاله، دو فاکتور قطر روتور و ارتفاع پایه توربین، به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر هزینه
واحد برق تشخیص داده شده اند. لذا برای تحلیل حساسیت میزان هزینه واحد برق نسبت به این دو فاکتور، از توربینهای با توان های مختلف و ارتفاعهای مختلف پایه برای هر توربین استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده و مشاهده همبستگی زیاد بین
هزینه واحد برق و دو فاکتور قطر روتور و ارتفاع پایه توربین، معادله ریاضی بین هزینه واحد برق و هر یک از این دو فاکتور برآورد
شده است. از این رابطه میتوان بر اساس میزان درآمد خانوار و به تبع آن تعیین میزان هزینه پرداختی از سوی خانوار به ازای هر
کیلو وات ساعت مصرف برق، کلیه اطلاعات لازم برای نصب و راه اندازی سیستم تبدیل انرژی باد از جمله مشخصات توربین و
خصوصیات جغرافیایی لازم در منطقه را تعیین نمود. بدلیل کاربرد زیاد و تأثیر بسزایی که این رابطه در تعیین مشخصات سیستم
تبدیل انرژی باد نسبت به میزان درآمد خانوار دارد، توصیه میشود برای تحقیقات آتی در این راستا، از آن استفاده گردد.

توضیحات بیشتر