فایل ورد تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربوري با استفاده از سيستم هاي عصبي - فازي انطباق پذير (ANFIS) ( با نگاهي موردي به ميدان پارس جنوبي )

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربوري با استفاده از سيستم هاي عصبي - فازي انطباق پذير (ANFIS) ( با نگاهي موردي به ميدان پارس جنوبي ) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربوري با استفاده از سيستم هاي عصبي - فازي انطباق پذير (ANFIS) ( با نگاهي موردي به ميدان پارس جنوبي )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربوري با استفاده از سيستم هاي عصبي - فازي انطباق پذير (ANFIS) ( با نگاهي موردي به ميدان پارس جنوبي )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربوري با استفاده از سيستم هاي عصبي - فازي انطباق پذير (ANFIS) ( با نگاهي موردي به ميدان پارس جنوبي ) :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ملي کاوش نفت و گاز - توليد صيانتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه استفاده از قابلیت سیستم های عصبی - فازی انطباق پذیر (ANFIS) جهت تعیین نفوذپذیری . سنگ مخزن میباشد. ANFIS ، نوع خاصی از سیستم های عصبی - فازی است که از مدل استنتاج فازی سوگنو بهره یبرد و برای تخمین توابع به الگوهای آموزشی ( شامل بردارها ی ورودی و خروجی) نیاز دارد. به همین منظور ازاطلاعات مربوط به پنج چاه، که شامل اطلاعات نمودارهای پتروفیزیکی (به عنوان بردار و رودی) و نتایج نفوذپذیری حاصل از آنالیز مغزه (به عنوان بردار خروجی مطلوب) مربوط به این چاه ها میباشد، استفاده گردید. پس از ارزیابی همبستگی های بین این نگارها و نفوذپذیری ، سه نمودار صوتی ( D T) ، چگالی (R HOB ) و شاخص هیدروژنی گاما (N PHI) ، به عنوان پارامترهای ورودی مدل عصبی - فازی انتخاب گردید. مقادیر نفوذپذیری حاصل از پیشبینی به وسیله این مدل در هماهنگی خوبی با مقادیر واقعی حاصل از آنالیز مغزه ها می باشد .

توضیحات بیشتر