فایل ورد ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي منشاء احتمالي در ميدان نفتي سياه مکان با استفاده از پيروليزراک ايول - 6

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي منشاء احتمالي در ميدان نفتي سياه مکان با استفاده از پيروليزراک ايول - 6 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي منشاء احتمالي در ميدان نفتي سياه مکان با استفاده از پيروليزراک ايول - 6  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي منشاء احتمالي در ميدان نفتي سياه مکان با استفاده از پيروليزراک ايول - 6،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي منشاء احتمالي در ميدان نفتي سياه مکان با استفاده از پيروليزراک ايول - 6 :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ملي کاوش نفت و گاز - توليد صيانتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر 50 عدد خرده حفاری ( Cutting ) مربوط به 2 حلقه چاه از سازنده ای پابده، گورپی، سورگاه و کژدمی در میدان نفتی سیاه مکان با استفاده از پیرولیز راک ایول - 6 مورد ارزیابی ژئوشیمیایی قرار گرفت. استفاده از دیاگرام S2- TOC و نمودار تغییرات مقادیر شاخص هیدروژن (H ydrogen Index, HI) در برابر TOC جهت تعیین پتانسیل هیدروکربورزائی، نشان داد که اکثر نمونه ها از پتانسیل هیدروکربوری بالایی برخوردار هستند. کروژن های تعیین شده برای سازنده ای مطالعه شده، به طور عمده نوع II را معرفی می نمایند. ارزیابی بلوغ حرارتی استفاده از نمودار تغییرات HI در برابر Tmax و همچنین نمودار تغییرات شاخص تولید (PI) در مقابل Tmax بیانگر آن است که نمونه ها در حال ورود به پنجره نفتی و مرحله کات اژنز می باشند. همچنین بر اساس تغییرات مقادیر HI در برابر OI ، محدوده رخساره ای سازنده ایمورد مطالعه شاخص محیط های دریایی تا قاره ای احیایی و کمی اکسیدان می باشند.

توضیحات بیشتر