فایل ورد بررسي تاثير 28 - هموبراسينوليد در کاهش اثرات تنش خشکي در گياه دارويي مرزه (Satureja hortemsos L)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير 28 - هموبراسينوليد در کاهش اثرات تنش خشکي در گياه دارويي مرزه (Satureja hortemsos L) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير 28 - هموبراسينوليد در کاهش اثرات تنش خشکي در گياه دارويي مرزه (Satureja hortemsos L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير 28 - هموبراسينوليد در کاهش اثرات تنش خشکي در گياه دارويي مرزه (Satureja hortemsos L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير 28 - هموبراسينوليد در کاهش اثرات تنش خشکي در گياه دارويي مرزه (Satureja hortemsos L) :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي مديريت کمبود آب و تنش خشکي در زراعت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تنش خشکی از مهم‌ترین عامل کاهش معنی‌دار عملکرد گیاهان زراعی و دارویی به شمار می روند. استفاده از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی همچون براسینواستروئیدها راهکار عملی برای کاهش این خسارات است . براسینواستروئیدها ترکیبات استروئیدی گیاهی با فعالیت گسترده بیولوژیکی هستند که توانایی افزایش عملکرد گیاهان را از طریق تغییرات متابولیسمی گیاه و حفاظت آنها در برابر تنش‌های محیطی را دار ند. در یک پژوهش گلخانه‌ای در مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان ارسنجان، تاثیر سه سطح آبیاری در ظرفیت زراعی (FC)، و تنش ملایم (FC2/3) و تنش شدید (FC1/3) و چهار غلظت ماده تنظیم کننده رشد گیاهی 28 -هموبراسینولید، صفر M 10-10، M 10-8 و 6-10 مولار بر برخی صفات مرزه رقم بختیاریکا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که کاهش آبیاری تاثیر معنی‌داری در کاهش پارامترهای رشد شامل وزن خشک و طول ریشه، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع گیاه ، عملکرد کل اندام هوایی و عملکرد اسانس داشت که استفاده از غلظت 8-10 مولار 28-هموبراسینولید موجب افزایش معنی‌دار وزن خشک ریشه، قطر ساقه ، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع گیاه، عملکرد کل و عملکرد اسانس شد . درصد اسانس با کاهش آبیاری، افزایش معنی‌داری را در سطح 1 نشان داد بطوری که درصد اسانس از 36 % در تیمار آبیاری کامل ، به 87 .% در تنش شدید و استفاده از 8-10 مولار هورمون ثبت گردید . عملکرد اسانس در سطح 5% تحت تاثیر آبیاری و کاربرد هورمون قرار گرفت و بیشترین عملکرد اسانس مربوط به آبیاری کامل و استفاده از 8-10 مولار 28-هموبراسینولید و با مقدار 29/32 کلیوگرم در هکتار بدست آمد . در این رابطه استفاده از این سطح هورمون در آبیاری کامل، تنشل ملایم و شدید به ترتیب باعث افزایش معنی‌دار 59، 30 و 24 درصدی عملکرد اسانس نسبت به گیاهان شاهد گردید. به طور کلی نتایج حاصل از آزمایش نشان می‌دهد که استفاده از 28-هموبراسینولید از طریق تحریک افزایش پارامترهای رشد و عملکرد ماده خشک مرزه باعث افزایش عملکرد اسانس این گیاه شده و راهکار مناسبی برای مقابله با شرایط تنش آبی می‌باشد

توضیحات بیشتر