فایل ورد حذف آلودگي الکتروکارديوگرام از سيگنال الکترومايوگرام سطحي به روش فازي - عصبي تطبيقي

لینک دانلود

 فایل ورد حذف آلودگي الکتروکارديوگرام از سيگنال الکترومايوگرام سطحي به روش فازي - عصبي تطبيقي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد حذف آلودگي الکتروکارديوگرام از سيگنال الکترومايوگرام سطحي به روش فازي - عصبي تطبيقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد حذف آلودگي الکتروکارديوگرام از سيگنال الکترومايوگرام سطحي به روش فازي - عصبي تطبيقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد حذف آلودگي الکتروکارديوگرام از سيگنال الکترومايوگرام سطحي به روش فازي - عصبي تطبيقي :
نام کنفرانس یا همایش : هفدهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحلیل سیگنال الکترومایوگرام (EMG) یک عضله، اطلاعات مهمی راجع به رفتارهای فیزیولوژیکی آن عضله فراهم میکند. اما اغلب ثبت این سیگنال از عضلات نزدیک به قلب با تداخل سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) همراه خواهد بود. به همین علت باید بدنبال راهی بود تا بتوان آرتیفکتهای ناشی از ECG را حذف نمود. در این مقاله، روش فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS) برای حذف تداخل ECG از سیگنال EMG سطحی ثبت شده از عضلات بالاتنه مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، سیگنال EGC به عنوان ورودی و سیگنال EMG آلوده به عنوان هدف به ANFIS اعمال شده و نویز موجود در EMG تخمین زده می شود. سپس نویز تخمین زده شده از سیگنال آلوده کسر می شود تا سیگنال تمیز بدست آید. در ادامه به منظور ارزیابی کمی روش، سیگنال EMG تمیز از عضلات پا، آرتیفکت ECG از عظله ی سینه ای بزرگ در سمت چپ و سیگنال ECG از ناحیه ی V4 ثبت گردید و سیگنال EMG آلوده با ترکیب سیگنال EMG تمیز و آرتیفکت ECG بدست آمد. در این مقاله، معیارهای نسبت سیگنال به نویز و خطای نسبی به همراه ترسیمههای طیف توان و کوهرنس به منظور ارزیابی و مقایسه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، نتایج این روش با نتایج به دست آمده از روش فیلتر بالاگذر پیشنهادی در مقالات نیز مقایسه گردیده است. برای روش ANFIS، نسبت سیگنال به نویز برابر با 12/44 و خطای نسبی برابر 0/043 می باشد.

توضیحات بیشتر